Becoming a Scout

Radek and Kasia, born in 1980s

Kasia: I tried to be a scout and it did not work… But I went to the scout camp and this was the best camp ever… We lived in huge military tents and ate under the huge gazebo. It was raining for most of the two weeks, but we spent days playing in the forest, mud, and lake, so we didn’t care about the weather… We had to go to bed at 22.00, but we never did and tried to sneak to each other’s tents. Any time we got caught we had to do laps around the camp or 100 squats as a punishment.

Radek: I was a scout, in one scout manual I read that I could develop my hearing and powers of observation by learning to recognize a car by its engine sound before it came around the bend. There wasn’t many types of the car back then… My Dad had a car called Zaporożec. I called it a tank, because it was made of a tick steel sheet. My Dad called it with a Japanese flavour ‘Masahuku’, because its engine was so noisy.

[NOTE: in Polish ‘Masa huku’ means literally ‘a lot of noise’]

Zaporozec Public Domain

Kasia: Próbowałam być harcerką, ale za bardzo mi nie wyszło… Ale byłam na obozie harcerskim. Najlepszy obóz na jakim byłam. Mieszkaliśmy w wielkich żołnierskich namiotach i jedliśmy na zewnątrz w takiej jakby altanie. Przez prawie całe dwa tygodnie padało, ale byliśmy zbyt zajęci zabawami w lesie, błocie i jeziorze, żeby martwić się pogodą… Cisza nocna zaczynała się o 22.00, ale zawsze próbowaliśmy się przemknąć do innych namiotów. Za każdym razem, gdy nas złapano musieliśmy biegać wokół obozu lub zrobić sto przysiadów.

Radek: Byłem harcerzem. W jednym podręczniku harcerskim wtedy wyczytałem, że by rozwinąć swój słuch i spostrzegawczość można zagrać w grę mająca na celu rozpoznawanie nadjeżdzających za zakrętu samochodów. Po dźwięku silnika- dużo modeli wtedy nie jeździło. Mój tata miał samochód Zaporożec. Ja nazwałem go czołgiem, bo był z grubej stalowej blachy, a tata mówił na niego z japońska ‘Masahuku’, z racji głośnego silnika.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *