My mum and Fleur

Fleur, Photo by Papusile Mele

Anonymous Spectator, born in 1976

My single mum used her rainy day savings to buy me a Fleur doll (there was no Barbie) in the Pewex store. I had her for 10 years and I will never forget it!

Moja, samotnie wychowująca mnie mama kupiła mi z pszczędności na czarną godzinę lalkę Fleur (Barbie nie było) w Pewexie. Miałam ją 10 lat, nigdy tego nie zapomnę!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *