Red and purple hair

Photo by ZDZISŁAW KRAKOWIAK

Sarah from USA

In Chicago in the 1980s when a lot of people were emigrating from Eastern Block countries, I remember women (especially Polish women) with a particular colour of dyed red/purple hair. It was as if they were using the same hair dye.

W Chicago w latach 80tych, kiedy wiele osób emigrowało ze Wschodniego Bloku, pamiętam kobiety (zwłaszcza Polki) z farbowanymi włosami o bardzo specyficznym czerwono-fioletowym kolorze. Jakgdyby używały tej samej farby do włosów.

Copyrights Bubble Revolution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *