Polish boyfriend, queues, and chips

Anonymous Spectator, visiting Poland in 1984

Queuing in Poland in 1984 with Dariusz my boyfriend. I asked him why we were queuing and he said we would find out when we got to the front of the queue! It was chips! A woman had “found” a sack of potatoes and was making and selling homemade chips from the front door!

Stanie w kolejce z moim chłopakiem Dariuszem w Polsce w 1984 roku. Zapytałam go za czym stoimy, a on powiedział, że dowiemy się jak dojdziemy do przodu kolejki. To były frytki. Kobieta “znalazła” worek ziemniaków i smażyła frytki. Sprzedawała ja przez drzwi!

Chips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *