“Piękna Polska” from afar

 “Pinglish” Brad

My memories of 80s young “Polish Pinglish” (part Polish part English) watching on TV what was happening in “Piękna Polska” – organizing “support” and producing next generation.

Moje wspomnienia młodego “polskiego Pinglisha” (częściowo Polak, częściowo Anglik) oglądającego w telewizji to co działo się w “Pięknej Polsce” – organizując “wsparcie” i produkując następne pokolenie.

Pinglish

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *