Kasia’s Cocoa Memory

Kasia’s memory (born in 1980s)

I remember that my mum somehow obtained the real cocoa! For months after that she made the real chocolate using used advent calendar forms. I also remember my mum’s face, when she came back from work and she saw me trying to (unsuccessfully) make chocolate using the entire supply of cocoa.

Pamiętam jak moja mama jakimś cudem zdobyła gdzieś kakao i miesiącami robiła w domu, sama czekoladę wykorzystując opakowania po czekoladkach adwentowych. Pamiętam też twarz mojej mamy, gdy pewnego razu wróciła z pracy i zobaczyła mnie usiłującą (bezskutecznie) zrobić czekoladę używając całego zapasu kakao…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *