Every day everything was more expensive…

Inflation in Poland


Krystyna’s memory, born in 1960s

I remember inflation… When the first stock market was opened in Poland, in the building that used to belong to the Polish United Workers’ Party, a lot of people made millions… But, when inflation started, they lost everything… For a year prices were jumping up… Every day, when you went to the shop, everything was more expensive. My husband and I took a loan to open our business… Because of the inflation we had to pay back 400% of what we had borrowed…

Pamiętam inflację. Kiedy otworzyli pierwszą giełdę w Warszawie w starym budynku PZPR-u, masa ludzi dorobiła się milionów. Ale przez inflację wielu z nich zbankrutowało. Przez rok ceny skakały w górę. W sklepach ceny rosły z dnia na dzień. Mój mąż i ja wzięliśmy kredyt, żeby otworzyć własną firmę.. Przez inflację, spłacaliśmy 400% wartości kredytu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *