The first free election

Karolina’s memory, born in 1980s

I remember that before the first free elections on the 4th of June 1989, my parents wouldn’t talk about anything else… I also remember that, while having a walk with my grandmother, I got colourful stickers from some people encouraging others to vote for a candidate from the Polish United Workers’ Party (communists). These stickers were red and pretty. I decorated all my school notebooks with them. Notebooks then were all sad and grey… Next day, my parents got a phone from the school. My teacher was giving out to my right-wing parents for using their child for communist propaganda…

Pamiętam jak przed pierwszymi wolnymi wyborami, 4 czerwca 1989 roku, moi rodzice nie rozmawiali o niczym innym… Z kolei ja, będąć z babcią na spacerze, dostałam kolorowe naklejki od jakichś ludzi zachęcających do głosowania na kandydata z PZPR-u. Były śliczne, czerwone… Udekorowałam nimi wszystkie swoje zeszyty szkolne, które wtedy były smutne i szare… Następnego dnia, rodzice dostali telefon ze szkoły… Zdenerwowana wychowawczyni krzyczała na moich prawicowych rodziców za wykorzystywanie dziecka do propagowania komunizmu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *