‘The queue was curled around itself twice.’ Maria, born in 1980s

Maria’s memory, born in 1980s

I remember the end of the ration cards era. I was about 7 then, maybe older. I went “shopping” with my mum. We walked into a butcher shop and there was a queue, obviously… The queue was curled around itself twice. While waiting, my mum sent me to a news agent to buy a magazine called “Przekrój” [Pshe-krooy]. There was a queue there as well and I had to queue up. In my mind I was constantly repeating the name of the magazine. When it was my turn, I forgot the title… I do remember my mum’s face, when I told her about it.

Pamiętam jeszcze czasy (chociaż to był już schyłek) kartek. Miałam wtedy jakoś ok 7 lat, może więcej. Poszłam z moją mamą na “zakupy”. Weszłyśmy do mięsnego a tam kolejka wiadomo jaka, dwa razy zakręcała w sklepie. W trakcie czekania, mama wysłała mnie do kiosku po “Przekrój”, tam też była kolejka, w której z kolei ja miałam odstać. W myśli ciągle powtarzałam sobie nazwą gazety, kiedy przyszła moja kolej na kupno, zapomniałam tytułu. Mina mojej mamy jak jej to opowiedziałam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *