‘The caps moved best on smooth sand, not on the dry and loose sand.’ Radek, born in 1980s

Radek’s memory, born in 1980s

I remember playing crown caps. In the morning, before lessons I would go to the school yard and prepare the track to make sure it was fresh. The caps moved best on smooth sand and not on the dry and loose sand. We would also cut flags from the atlas, so we could easily differentiate between the caps.

Gra w kapsle – rano przed szkołą przechodziłem na szkolne podwórko i przygotowywałem tor by był świeży. Kapsle najlepiej jeździły po takim świeżo odkrytym piasku a nie po suchym sypkim. Wycinaliśmy też ze szkolnego atlasu geograficznego flagi państw by łatwo było rozróżnić kapsle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *